Máj
20
2007
1

44. ročník stretnutia čitateľov Krásy Slovenska

Keď sa povie Partizánska Ľupča väčšine ako prvé napadne že táto dedinka sa môže pochváliť prívlastkom bývalé kráľovské mesto. V posledný májový víkend sa ale jej názov spájal s celoslovenskou turistikou akciou pod názvom 44. ROČNÍK STRETNUTIA ČITATEĽOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA. Členovia Klubu Slovenských turistov Darmošlap v spolupráci s obecným úradom svedomito pracovali na propagácii počas celého roka. Prevzatie štafety totiž znamenalo, že sme dostali tú česť usporiadať stretnutie s dlhoročnou tradíciou a veľkou obľubou medzi turistami. Prilákať a ešte i uspokojiť návštevníkov býva náročné. I preto nejeden večer s blížiacim sa termínom patri práve príprave stretnutia.
V piatok 25. Mája sme oficiálne otvorili stretnutie v kultúrnom dome tancom, hudbou a divadelným predstavením žiakov ZŠ. Vlastnú tvorbu predstavila pani Anna Jacková básňou o rodisku. Divadelný súbor Minetrdlo rozosmialo publikum hrou o Jánošíkovi. Známi liptovskí fotografi Peťo Sirota, Rasťo Hatiar a Gabriel Lipták prezentovali svoje neopakovateľné zábery krás prírody z domova i zahraničia, formou fotografií i videoprodukcie. Jedinou odmenou za ich výkony bol neutíchajúci potlesk. Celé stretnutie vyvrcholilo výstupom na Prednú Maguru v Sobotu 26. Mája. Nenáročná túra s nádhernými výhľadmi, ako predpoveď slnečného počasia veštili bohatú účasť. Naše očakávania sa potvrdili. Klasickým slovenským zvykom, chlebom a soľou/na prilepšenie s cibuľkou a škvarkami/ sme na vrchole odmenili 1100 účastníkov. Nasledovalo privítanie účastníkov predsedom klubu, príhovor starostu obece ako i predstaviteľov KST a redakcie časopisu, pozvánka na guláš a pomaly sa chystáme na zostup.
Napätie z príprav postupne upadalo. Dobrý gulášik, niečo od smädu a príjemné melódie vyčarovali úsmev na unavených tvárach. Dnes už vieme, že naša námaha nebola zbytočná. Podarilo sa nám prilákať a tým aj dostať do povedomia názov našej obce, zožali sme nespočítateľné množstvo pochvál /aj keď sme si vedomí, že všetko nebolo na jednotku/. Vieme, že takáto šanca sa už nemusí opakovať a preto sme šťastní, že sme mali možnosť ju využiť.
Poďakovanie v prvom rade patrí všetkým členom klubu ako i zamesnancom OÚ a ZŠ, za ich obetavú a svedomitú prácu. Všetkým sponzorom, pretože bez ich podpory by naše ciele zostali nezrealizované. Sponzorsky prispeli a spolupracovali: Obec P. Ľupča, Lesný Komposesorát P. Ľupča, LK-Servis P. Ľupča, ORNLI Dovalovo, Pizza Jumi, Stolárstvo – Ján Kráľ, Vinotéka Javorka, Bistro K. Kúkolová, Lunetrdlo, Základná škola, Ing. Milan Vitáliš, p. Danka Havlanová, p. Iva Obrcianová, p. Zlatka Gulášiová, p. Viera Bencúrová, p. Miro Adamčiak, p. Ľudo Hollý, p. Peter Bella, p. Dušan Smitek, p. Igor Pavella, p. Ján Koyš, p. Ján Šturek, p. Ľubomír Frič, Ing. Gašinec.

Ďakujeme.

Janka Sokolová

Did you like this? Share it:
Napisal do: Nezaradené |

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com