Historia KST Darmošlap

Klub slovenských turistov v obci Partizánska Ľupča má za sebou dlhú históriu. Klub vznikol na začiatku 70-tych  rokov a pôsobil pod Telovýchovnou jednotou Slovan Part.Ľupča. V tomto období klub poriadal výstupy na Chabenec a Rozlúčku so snehom. Žiaľ ich činnosť sa časom odmlčala.

Obnova klubu nastala v roku 1993. V roku 1995 sa klub úplne osamostatnil a od toho času pôsobí pod názvom KST  –  DARMOŠLAP. Vedenia klubu sa  postupne ujali František Hollý, Pavol Klimáček a toho času je predsedom Igor Sokol. Počet členov sa pohybuje okolo 20. Postupom času každoročne pribúdajú akcie, ktoré sa stali lákadlom pre širokú verejnosť. Za spomenutie určite stojí  Trojkráľový prechod Ľupčianskou Magurou, výstup na Chabenec a výstup na Prednú Maguru. Najväčšou pýchou klubu je akcia Za najvyššími vrcholmi Rakúska – Uhorska, v snahe zdolať vrcholy jednotlivých štátov. Pre tých menej zdatných máme pripravené: Novoročné stretnutie na Teplici, Rozlúčku so snehom /pri dobrom guláši od majstra Luča/, Netradičné lyžiarske preteky v maskách, Ochutnávku vín a domácich špecialít, Stanovanie pre deti ZŠ.  Neuskutočnených nápadov je veľa, žiaľ ich  realizácia stojí na financiách ktorých je stále nedostatok.  I napriek tomu sme sa pustili s veľkou chuťou na prípravu Stretnutia čitateľov časopisu Krás Slovenka /26.05..2007/ ktoré sa konalo v katastri obce Part.Ľupča na vrchole Predná Magura. Očakávania o počte návštevníkov sa výrazne prekonali, u ktorých sme zanechali dúfame čo najlepší dojem z návštevy našej obce. I preto sme o spoluprácu požiadali obec, ktorej vedenie sa nám, ako aj po iné roky snaží  byť ústretová.

Prizdolávaní vrcholov postačí niekedy aj trochu dobrej vôle a hlavne chuť robiť veci nezištne. Preto v mene klubu ďakujeme všetkým sponzorom ako i priaznivcom turistiky.

napísala: Janka Sokolová

Written by on Feb 18,2009 in: |

Nekomentované

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com